photo negative - 92 Squadron; November 1940; 2018.1.230